Koszyk
Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia, albo złoży telefonicznie zamówienie na sprzedawane przez nas produkty.
Oferta jest ograniczona do terenu Polski.

Zasady zakupów
Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w "Twoim koszyku" poprawnie wypełniony formularz zamówienia. Klienci wpisani do naszej bazy mogą zarejestrować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło.
W ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie.
Prosimy o podawanie aktualnych adresów e-mail lub numerów telefonów w celu weryfikacji zamówienia !
Jeżeli zamówienie roślin dostępnych (z ceną sprzedaży ) nie zostanie opłacone w przeciągu 7 dni, zostanie anulowane przez administratora sklepu.
Jeżeli w tygodniu przypada dzień wolny, od pracy rośliny nie będą wysyłane, ze wzgledu na możliwość wydłużenia czasu dotarcia przesyłki do adresata
Wszystkie zamówione w naszym sklepie rośliny wysyłamy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od MOMENTU WPŁYWU PIENIĘDZY NA NASZE KONTO !.
Bardzo prosimy nie wysyłać przelewów na nazwę Ogród Rozmaitości lub Marzena i Dariusz Burdan, tylko i wyłącznie - Dariusz Burdan.
Dziękujemy !!!


Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE do każdej rośliny dołączony jest paszport

POLITYKA PRYWATNOSCI SKLEPU INTERNETOWEGO DAROB.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za posrednictwem Sklepu Internetowego darob.pl jest Marzena Burdan prowadzaca gospodarstwo rolne Ogród Rozmaitosci pod Debem, 68-300 Lubsko, Mokra 16k, adres poczty elektronicznej: darob@o2.pl – zwany dalej Administratorem i bedacy jednoczescie Uslugodawca Sklepu Internetowego darob.pl i Sprzedawca.
  2. Dane osobowe uzytkowników Sklepu Internetowego darob.pl gromadzone, przechowywane i przetwarzane sa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Udostepnianie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym posiadanie adresu poczty elektronicznej uzytkownika jest niezbedne dla skorzystania z uslugi "Zakup". Przekazane dane sa chronione przed dostepem do nich osób trzecich i wykorzystywane wylacznie przez gospodarstwo rolne Ogród Rozmaitosci pod Debem do kontaktów z uzytkownikami, niezbednych w ramach wykonania danej uslugi. Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  3. Administrator doklada szczególnej starannosci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycza, a w szczególnosci zapewnia, ze zebrane przez niego dane sa przetwarzane zgodnie z prawem.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Celem zbierania danych przez Administratora jest:
   1. gromadzone, przechowywane i wykorzystywane danych osobowych przez gospodarstwo rolne Ogród Rozmaitosci pod Debem za zgoda osób, których dotycza, zgodnie z prawem i z zachowaniem nalezytych procedur oraz w sposób gwarantujacy ich bezpieczenstwo.
   2. nawiazanie, uksztaltowanie tresci, zmiana, wykonanie lub rozwiazanie stosunku umownego miedzy Uslugodawca (Sprzedawca) i Uslugobiorca (Klientem) polegajacego na swiadczeniu Uslug Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedazy Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
   3. wykorzystanie ich w celu zapewnienia wlasciwej obslugi uzytkowników sklepu internetowego, w szczególnosci w ramach wykonania uslugi: "Zakup" oraz komunikacji z uzytkownikami, którzy wyrazili na to zgode.
   4. marketing wlasnych produktów.
  2. Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe Klientów: imie i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu numer lokalu, kod pocztowy, miejscowosc). W wypadku Uslugobiorców (Klientów) nie bedacych jednoczesnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwe firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  3. Dane osobowe, o których mowa w powyzszym pkt. Sa niezbedne do swiadczenia przez Uslugodawce Uslug Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedazy Produktów. Zakres wymaganych danych jest kazdorazowo wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczeciem swiadczenia okreslonej Uslugi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedazy na stronie Sklepu Internetowego.
 3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowia dane informatyczne, w szczególnosci pliki tekstowe, które sa przechowywane w urzadzeniu koncowym po stronie uzytkownika odwiedzajacego strone Sklepu Internetowego. Cookies zawieraja zazwyczaj nazwe strony internetowej, z której pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu koncowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane sa w nastepujacych celach:
   1. identyfikacji Uslugobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ze sa zalogowani
   2. zapamietywania Produktów dodanych do koszyka w celu zlozenia Zamówienia
   3. tworzenia statystyk, które pomagaja zrozumiec, w jaki sposób Uslugobiorca korzysta ze strony Sklepu Internetowego, co umozliwia ulepszenie jej struktury i zawartosci
   4. utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzieki której Klient nie musi na kazdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywac loginu i hasla
   5. dostosowanie zawartosci Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Uslugobiorcy (np. dotyczacych rozmiaru czcionki, ukladu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego
  4. Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przegladarka internetowa) zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzadzeniu koncowym Klienta. Klienci moga dokonac zmiany ustawien w tym zakresie. Przegladarka internetowa umozliwia usuniecie plików cookies. Istnieje równiez mozliwosc automatycznego blokowania plików cookies. Szczególowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegladarki internetowej.
  5. Uslugodawca zbiera równiez dane eksploatacyjne (tzw. logi-adres IP, domena), które sa przechowywane przez czas nieokreslony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Ten rodzaj danych ma charakter zbiorczy i anonimowy. Logi nie sa ujawniane osobom trzecim.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane podlegaja udostepnieniu podmiotom zewnetrznym wylacznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Podanie danych osobowych przez Uslugobiorce/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbednych do zawarcia Umowy Sprzedazy lub umowy o swiadczenie Uslugi Elektronicznej skutkuje odmowa zawarcia tejze umowy. Dane, które sa niezbedne do zawarcia Umowy Sprzedazy lub umowy o swiadczenie Uslugi Elektronicznej wskazane sa takze kazdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  3. Dane umozliwiajace identyfikacje Uslugobiorcy/Klienta sa udostepniane wylacznie za jego zgoda.
  4. Podstawa przetwarzania danych osobowych Klienta jest koniecznosc realizacji umowy, której Klient jest strona lub podjecia na jego zadanie dzialan przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezposredniego wlasnych produktów podstawa takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Uslugobiorcy/Klienta.
  5. Administrator moze miec obowiazek udzielenia informacji zebranych przez strone Sklepu Internetowego upowaznionym organom na podstawie zgodnych z prawem zadan w zakresie wynikajacym z zadania.
 5. PRAWO KONTROLI , DOSTEPU DO TRESCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USUNIECIA
  1. Uslugobiorca ma prawo uzyskania dostepu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach uslugi „Twoje konto” (po przejsciu procedury weryfikacji tozsamosci, polegajacej na podaniu hasla).
  2. Kazdej osobie przysluguje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycza, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwlaszcza prawo do uaktualnienia, zadania uzupelnienia, czasowego lub stalego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniecia. Dane osobowe, które zostaly zebrane z naruszeniem ustawy albo sa juz zbedne do realizacji celu, dla którego zostaly zebrane, dane niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe beda usuwane.
  3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezposredniego wlasnych produktów lub uslug Administratora osoba, której dane dotycza uprawniona jest takze do wniesienia pisemnego, umotywowanego zadania zaprzestania przetwarzania jej danych.
  4. W celu realizacji uprawnien, o których mowa powyzej mozna skorzystac poprzez przeslanie stosownej wiadomosci poczte elektroniczna na adres darob@o2.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 6. POSTANOWIENIA KONCOWE
  1. Uslugodawca udostepnia nastepujace srodki techniczne zapobiegajace pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesylanych droga elektroniczna:
   1. Dostep do konta mozliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasla.
   2. Zabezpieczenie zboru danych przed nieuprawnionym dostepem.
  2. Niniejsza polityka prywatnosci dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  3. W ramach standardowych mechanizmów funkcjonowania w Internecie, na stronach Sklepu Internetowego moga byc prezentowane odsylacze prowadzace do stron zewnetrznych. Za ochrone danych osobowych w zewnetrznych serwisach odpowiadaja wylacznie podmioty prowadzace te strony.
  4. Administrator stosuje srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona. W szczególnosci zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.