Koszyk
 • dane osobowe kupujacego używane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Informacje te traktowane są jako poufne i chronione, nie są udostępniane firmom i osobom trzecim.
 • złozenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i adresowych kupującego w celach jak powyżej.
 • zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
  Postanowienia końcowe
  • "Ogród Rozmaitości" zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych roślin z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych gatunków roślin do oferty sklepu.
  • w sprawach reklamacji oraz wszelkich pytań prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną
  • jeśli w ciągu 14 dni od wysyłki nie wpłynie reklamacja na piśmie (mailem), transakcja uznawana jest za zakończoną pomyślnie.
  • zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego
 • Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.